پایان تعمیرات اساسی در شرکت پالایش نفت تهران - خبر طلایی
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
پایان  تعمیرات اساسی در شرکت پالایش نفت تهران

تعمیرات اساسی واحدهای آیزوماکس جنوبی، هیدروژن جنوبی، گوگردسازی دو، آب ترش دو و آمین یک با موفقیت خاتمه یافت و واحدهای مذکور در مدار تولید قرار گرفتند.

خبرطلایی : رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران با اعلام این خبر گفت: تعمیرات اساسی واحد آیزوماکس جنوبی از تاریخ 9 اردیبهشت ماه آغاز شده و یک روز زودتر از برنامه طی سی روز کاری خاتمه یافت. همچنین تعمیرات اساسی واحد هیدروژن جنوبی که از تاریخ 12 اردیبهشت ماه آغاز شده بود پنج روز زودتر از برنامه اولیه خاتمه یافته است.
وی افزود تعمیرات اساسی واحدهای آمین یک، آب ترش دو و گوگرد سازی دو که بصورت همزمان از تاریخ 9اردیبهشت ماه آغاز شده بودند به ترتیب طی 16، 16 و 22 روز کاری و بدون تاخیر بارز پایان یافتند و واحدها در مدار تولید قرار گرفته¬اند.
هاشمی ادامه داد: طی تعمیرات اساسی 5 واحد مذکور، با وجود 27 ساعت زمان تلف شده ناشی از شرایط آب و هوایی و برخی مشکلات معمول در تامین قطعات و لوازم مورد نیاز، بیش از 99 درصد از 325 دستور کار بازرسی و 301 دستور کار عملیاتی صادر شده با موفقیت انجام شد.
هاشمی تعویض تیوب های ناحیه تابشی کوره هیدروژن، تخریب و بازسازی بخش زیادی از رفراکتوری کوره هیدروژن، تعویض بخش های زیادی از مسیر آب خنک کننده واحدهای آیزوماکس جنوبی و هیدروژن جنوبی، تعویض کامل راکتور V-806 واحد هیدروژن، تعویض کامل برج 2V-1603R به همراه متعلقات داخلی آن، تهیه تیوب نمونه از کوره H-433 جهت ارسال به پژوهشگاه صنعت نفت، تعمیرات اساسی کمپرسورهای C-401B/C و C-402 ، تعویض 3 دستگاه خنک کننده هوایی E-434، تعویض 4 دستگاه خنک کننده هوایی E-438، تعویض کلیه تیوب¬های خنک کننده هوایی E-443 و مبدل حرارتی E-450 را از مهم¬ترین فعالیت های این دوره از تعمیرات اساسی برشمرد. وی اظهار داشت که در حین تعمیرات اساسی 2620 عدد انواع شیرآلات با تمیزکاری، پکینگ گذاری و روانکاری آماده استفاده مجدد شده اند.

این مقام مسئول ایمنی، کیفیت، سرعت و اجرای طرح های بهبود را از مهم ترین مؤلفه های هر تعمیرات اساسی برشمرد و گفت: تعمیرات اساسی یک فرایند تعمیرات پیشگیرانه است که با اجرای آن انتظار می رود واحدهای عملیاتی برای یک دوره بهره برداری طرح ریزی شده تا نوبت بعدی تعمیرات اساسی قابلیت اطمینان و دسترس پذیری لازم را داشته باشند. وی ادامه داد در عمل در زمان تعمیرات اساسی کلیه تجهیزات موجود در واحدها باز شده و ضمن تمیزکاری و بازرسی نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات و خطوط انتقال طبق درخواست ادارات بهره برداری یا بازرسی فنی و بر اساس دستور کارهای صادر شده اقدام می شود. همچنین کلیه طرح های بهبودی که در شرایط عملیاتی واحد قابل انجام نمی باشند، در زمان تعمیرات اساسی نصب و راه¬اندازی می شوند. به گونه ای که در پایان تعمیرات اساسی، واحد برای یک دوره عملکرد با کیفیت مطلوب و ریسک¬های قابل پذیرش تضمین شده باشد.

هاشمی افزود: در اوج فعالیت های تعمیرات اساسی 1358 نفر پرسنل روزمزد موقت جذب شده بودند که در کنار حدود 900 نفر از پرسنل ثابت شرکت بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در پیشبرد فعالیت ها و اقدامات تعمیرات اساسی مشارکت داشتند. پرسنل درگیر در تعمیرات اساسی به تدریج با کاهش نسبی کارهای باقیمانده و خاتمه برخی فعالیت ها کاهش یافتند و تنها تعداد محدودی برای دوره راه اندازی واحدها حفظ شده اند.
رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران با ابراز خرسندی از اجرای تعمیرات اساسی بدون هر گونه حادثه ناتوان کننده، استقرار سیستم های مدیریتی نظیر HSE، کیفیت و محیط زیست، برگزاری آموزش¬های مرتبط نظیر دوره¬های صدور انواع پروانه های کار و دوره های فنی و تخصصی و همچنین استفاده از پرسنل مجرب و متخصص در سمت های ناظر و استادکار در کنار ممیزی¬های سیستمی و جاری سازی دستورالعمل های انجام کار را از اقدامات ضروری انجام شده برای کاهش ریسک های عملیاتی و پرهیز از خطاهای انسانی برشمرد و یادآور شد اجرای موفقیت آمیز هر تعمیرات اساسی نتیجه همکاری و هماهنگی کلیه ادارات شرکت به ویژه تیم مدیریتی و مدیریت ارشد شرکت در راستای اجرای بهینه امور می باشد.

تعمیرات اساسی واحدهای آیزوماکس جنوبی، هیدروژن جنوبی، گوگردسازی دو، آب ترش دو و آمین یک با موفقیت خاتمه یافت و واحدهای مذکور در مدار تولید قرار گرفتند.

رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران با اعلام این خبر گفت: تعمیرات اساسی واحد آیزوماکس جنوبی از تاریخ 9 اردیبهشت ماه آغاز شده و یک روز زودتر از برنامه طی سی روز کاری خاتمه یافت. همچنین تعمیرات اساسی واحد هیدروژن جنوبی که از تاریخ 12 اردیبهشت ماه آغاز شده بود پنج روز زودتر از برنامه اولیه خاتمه یافته است.
وی افزود تعمیرات اساسی واحدهای آمین یک، آب ترش دو و گوگرد سازی دو که بصورت همزمان از تاریخ 9اردیبهشت ماه آغاز شده بودند به ترتیب طی 16، 16 و 22 روز کاری و بدون تاخیر بارز پایان یافتند و واحدها در مدار تولید قرار گرفته¬اند.
هاشمی ادامه داد: طی تعمیرات اساسی 5 واحد مذکور، با وجود 27 ساعت زمان تلف شده ناشی از شرایط آب و هوایی و برخی مشکلات معمول در تامین قطعات و لوازم مورد نیاز، بیش از 99 درصد از 325 دستور کار بازرسی و 301 دستور کار عملیاتی صادر شده با موفقیت انجام شد.
هاشمی تعویض تیوب های ناحیه تابشی کوره هیدروژن، تخریب و بازسازی بخش زیادی از رفراکتوری کوره هیدروژن، تعویض بخش های زیادی از مسیر آب خنک کننده واحدهای آیزوماکس جنوبی و هیدروژن جنوبی، تعویض کامل راکتور V-806 واحد هیدروژن، تعویض کامل برج 2V-1603R به همراه متعلقات داخلی آن، تهیه تیوب نمونه از کوره H-433 جهت ارسال به پژوهشگاه صنعت نفت، تعمیرات اساسی کمپرسورهای C-401B/C و C-402 ، تعویض 3 دستگاه خنک کننده هوایی E-434، تعویض 4 دستگاه خنک کننده هوایی E-438، تعویض کلیه تیوب¬های خنک کننده هوایی E-443 و مبدل حرارتی E-450 را از مهم¬ترین فعالیت های این دوره از تعمیرات اساسی برشمرد. وی اظهار داشت که در حین تعمیرات اساسی 2620 عدد انواع شیرآلات با تمیزکاری، پکینگ گذاری و روانکاری آماده استفاده مجدد شده اند.

این مقام مسئول ایمنی، کیفیت، سرعت و اجرای طرح های بهبود را از مهم ترین مؤلفه های هر تعمیرات اساسی برشمرد و گفت: تعمیرات اساسی یک فرایند تعمیرات پیشگیرانه است که با اجرای آن انتظار می رود واحدهای عملیاتی برای یک دوره بهره برداری طرح ریزی شده تا نوبت بعدی تعمیرات اساسی قابلیت اطمینان و دسترس پذیری لازم را داشته باشند. وی ادامه داد در عمل در زمان تعمیرات اساسی کلیه تجهیزات موجود در واحدها باز شده و ضمن تمیزکاری و بازرسی نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات و خطوط انتقال طبق درخواست ادارات بهره برداری یا بازرسی فنی و بر اساس دستور کارهای صادر شده اقدام می شود. همچنین کلیه طرح های بهبودی که در شرایط عملیاتی واحد قابل انجام نمی باشند، در زمان تعمیرات اساسی نصب و راه¬اندازی می شوند. به گونه ای که در پایان تعمیرات اساسی، واحد برای یک دوره عملکرد با کیفیت مطلوب و ریسک¬های قابل پذیرش تضمین شده باشد.

هاشمی افزود: در اوج فعالیت های تعمیرات اساسی 1358 نفر پرسنل روزمزد موقت جذب شده بودند که در کنار حدود 900 نفر از پرسنل ثابت شرکت بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در پیشبرد فعالیت ها و اقدامات تعمیرات اساسی مشارکت داشتند. پرسنل درگیر در تعمیرات اساسی به تدریج با کاهش نسبی کارهای باقیمانده و خاتمه برخی فعالیت ها کاهش یافتند و تنها تعداد محدودی برای دوره راه اندازی واحدها حفظ شده اند.
رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران با ابراز خرسندی از اجرای تعمیرات اساسی بدون هر گونه حادثه ناتوان کننده، استقرار سیستم های مدیریتی نظیر HSE، کیفیت و محیط زیست، برگزاری آموزش¬های مرتبط نظیر دوره¬های صدور انواع پروانه های کار و دوره های فنی و تخصصی و همچنین استفاده از پرسنل مجرب و متخصص در سمت های ناظر و استادکار در کنار ممیزی¬های سیستمی و جاری سازی دستورالعمل های انجام کار را از اقدامات ضروری انجام شده برای کاهش ریسک های عملیاتی و پرهیز از خطاهای انسانی برشمرد و یادآور شد اجرای موفقیت آمیز هر تعمیرات اساسی نتیجه همکاری و هماهنگی کلیه ادارات شرکت به ویژه تیم مدیریتی و مدیریت ارشد شرکت در راستای اجرای بهینه امور می باشد.

false
false
false
false

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true