… هوش مصنوعی نخبگان البرزی ، امن ترین تکنولوژی روز ایران و جهان …

« پیشنهاد راه اندازی ایستگاه هوشمندسازی خدمات بانکی به بانک مرکزی ایران توسط نخبگان شرکت دانش بنیانی شینا سورن افزار استان البرز» خبرطلایی : حمید اندرزچمنی مدیر اجرایی این شرکت با طرح این پیشنهاد اظهار داشت :درپی اظهارات رییس کل بانک مرکزی کشور به جایگاه علمی ، عملی و مورد نیاز هوش مصنوعی در حوزه … ادامه خواندن … هوش مصنوعی نخبگان البرزی ، امن ترین تکنولوژی روز ایران و جهان …