Tag Archives: آیدا پیغامی،

حذف زندان از مجازات زنان؟

زندان زنان

خبر طلایی – آیدا پیغامی: چندی پیش طرحی تحت‌عنوان مجازات جایگزین حبس برای زنان زندانی از طرف دولت مطرح و توسط قوه قضائیه پذیرفته شد. این طرح که اولویت خود را به جرایم مرتبط با موادمخدر اختصاص داده است، درصورت اجرا‌شدن می‌تواند مساعدت بسیار مهمی برای زنان زندانی باشد. طبق آخرین آمار منتشرشده حدود ۴‌درصد زندانیان کل کشور را زنان ...

ادامه »