در پی ارتقاء سامانه های بانکی؛ ارائه خدمات بانک سینا با اختلال همراه می شود

ارائه خدمات بانکداری الکترونیک بانک سینا به منظور بهینه سازی و ارتقاء سامانه های متمرکز بانکی به طور موقت با اختلال مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بانک سینا، به منظور بهینه سازی و ارتقاء سامانه متمرکز بانکی، کلیه سرویس های بانکی از ساعت ۲ لغایت ۶ صبح روز جمعه ۲۷ بهمن ماه دچار اختلال و قطعی خواهد بود.
به همین منظور ضروری است کلیه مشتریان، قبل یا بعد از این زمان نسبت به انجام خدمات بانکی مورد نیاز خود اقدام نمایند.