نام ۴ بانک و موسسه مالی در فهرست ١٠٠ برند برتر جهان در سال ٢٠١٧

موسسه معتبر اینتربرند، فهرست ١٠٠برند برتر جهان براساس ارزش برند را منتشر کرد.
خبرطلایی:در این فهرست شرکت اَپل همچنان در رده نخست و گوگل و مایکروسافت رده های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

در این رتبه بندی JPMorgan با کسب رتبه ٣٠ در واقع برترین برند بانکی جهان معرفی شده است.
در فهرست ١٠٠ تایی اینتربرند، نام بانک های سیتی و HSBC به ترتیب در رده های ۴۶ و ۴٧ نیز به چشم می خورد.
همچنین Morgan Stanley که یک موسسه فعال در بانکداری سرمایه گذاری و تامین مالی است با رشد خیره کننده ی ١۴ درصدی در افزایش ارزش برند، رده ۶٣ این فهرست را از آن خود کرد.

منبع: سایت اینتربرند
ترجمه: روابط عمومی بانک ملت