استعفای رییس انجمن متخصصین پوست ایران

photo_2017-12-29_13-21-27
پیرو جلسه اخیر هیات مدیره و به درخواست رییس این انجمن، دکتر فرهاد هنجنی که پیش از این نایب رییس انجمن متخصصین پوست ایران بود به سمت ریاست انجمن انتخاب و منسوب شد.
این گزارش حاکی است با وجود تمایل فراوان و درخواستهای مکرر اعضای هیات مدیره در خصوص ادامه فعالیت دکتر محمدعلی نیلفروش زاده در سمت ریاست انجمن متخصصین پوست ایران با توجه به تاکید بر بهره مندی از سایر همکاران در تصدی این مسئولیت و تمرکز بیشتر وی در حوزه های علمی و پژوهشی کلان، هیات مدیره انجمن متخصصین پوست ایران در جلسه اخیر خود با تاکید دکتر نیلفروش زاده، دکتر فرهاد هنجنی را به سمت ریاست جدید انجمن متخصصین پوست ایران منسوب کرد؛ ایشان دانشیار و مدیر گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی شیراز، عضو هیات بورد تخصصی پوست بوده ومعاونت پژوهشی دانشگاه شیراز نیز، بخشی ازسابقه کاری دکتر هنجنی محسوب میشود.
طی این جلسه با توجه به نظر کلیه اعضا مقرر گردید، دکتر نیلفروش زاده به عنوان نایب رییس و عضو هیات مدیره کماکان انجمن را در اتخاذ تدابیر لازم و حل چالش های پیش رو هدایت و راهبری نمایند.
شایان ذکر است، فعالیت در حوزه های علمی بویژه عهده داری مسئولیت ریاست مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رسیدگی هر چه بیشتر به امور علمی با توجه به مسئولیت ایشان به عنوان مشاور علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ریاست طب بازساختی کشور، مهمترین علل واگذاری سکان ریاست انجمن متخصصین پوست ایران به دیگر همکار خود بوده است .
لازم به ذکر است، دکتر محمدعلی نیلفروش زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، سمتهای مختلفی در وزارت بهداشت از قبیل مدیر کل خدمات درمانی اورژانس، مدیر کل صدور پروانه ها، مدیر کل ارزشیابی و استاندارد های درمانی، ریاست مرکز هماهنگی امور درمان وزارت بهداشت و همچنین قائم مقامی معاونت سلامت را در کارنامه فعالیتی خود بر عهده داشته است.
وی همچنین در مدت تصدی ریاست انجمن متخصصین پوست ایران، نسبت به راه اندازی کمیته کازمتیک کشور با همکاری انجمن متخصصین پوست، انجمن جراحان پلاستیک و انجمن جراحان گوش گلو و بینی ایران با همراهی روسای برد و انجمن های صنفی متخصصین پوست، جراحی پلاستیک و انجمن جراحان گوش حلق بینی… به منظور اتخاذ تصمیمات اثربخش منطبق بر کوریکولوم آموزشی رشته های مرتبط با زیبایی اقدامات مثبتی انجام داده است.