محسن هاشمی

بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات سال ۹۶ به روایت تصویر(۱)

لیل3لیل2لیل4لیل6لیل7آقای رضایی روابط عمومی فدراسیون شنا و آرکونتن روابط عمومی بانک انصارحاج اقا ابطحیکلانتری رییس اتاق تعاون ایرانموحدفرد رییس روابط عمومی بنیاد فردسی ایرانمهدوی روابط عمومی بانک گردشگری