ارتباطات

تماس با ما

مدیر مسئول و صاحب امتیاز :

لیلی سبزه علی

همراه :

۰۹۱۲۸۱۵۸۱۸۵

شماره تماس :

۲۲۵۱۷۰۷۹

ادرس:بزرگراه رسالت / مجیدیه شمالی /خ شهید منصوری/خ شهید محمودی /پ۱۷۴/ط۱